Medlemsinfo

UlricehamnsBygdens

MotorMuseum

 

Temakväll 18/4 18.30

Bilar & Musik, Gunnar Karlberg

 

Mycket av musiken vi lyssnade på under -50-60 och 70-talet

handlade om bilar, brudar, kärlek och rock´n roll.

 

April månads Temakväll bjuder på live-musik från denna tid.

Vi gästas av Gunnar Karlberg som tar oss med på en musikalisk

resa från en tidsepok då man lyssnade på grammofonhörnan

med Kersti Adams Ray och hoppades på att det skulle komma

en och annan go låt.

 

Välkomna till en temakväll som bjuder på andra välljudande

toner än en V8 önskar styrelsen.

 

 

 

Temakväll Måndag 5 Mars 18.30.

 

Vi gästas av Göte Håkansson som under åren 1968-1990

var chef för Bilindustri i Blidsberg AB mest känt som

Blidsbergstippen. Företaget arbetade med flakbyggnationer

och tippanordningar för lastfordon.

Göte kommer att berätta om Blidsbergstippens industriella

historia och dess produkter.

Han berättar även om en bekant i Tyskland, Saab-

fantast som har samlat ihop 300 Saab och startat ett

bilmuseum.

 

Välkomna till ett mycket intressant föredrag

om bygdens fordonshistoria önskar

Styrelsen.

 

P.S. Glöm ej årsmötet. 28/2 18.30.

 

 

Rolf Engberg, Ordförande

Ingvar Gustafsson, Kassör

Olle Broberg, Ledamot

Roger Larsson, Ledamot

Ola Gustavsson, Ledamot

Matti Pajunen, Suppleant

Lennart Öjelid, Suppleant

 

 

Copyright © All Rights Reserved